حقه روز امتحان

چهار دانشجو شب امتحان به جای درس خواندن به پارتی و خوش‌گذرانی رفته بودند و برای امتحان روز بعد آمادگی نداشتند. روز امتحان حقه‌ای سوار کردند به این صورت که خودشان را کثیف و لباس‌های‌شان را پاره کردند و پس از رفتن به دانشگاه، یک‌راست پیش استاد رفتند.
مساله را این طور مطرح کردند که دیشب به یک مراسم عروسی در بیرون از شهر رفته بودند و در راه برگشت از بخت بد، یکی از لاستیک‌های ماشین‌شان پنچر می‌شود و با هزار زحمت و هل دادن ماشین به یک جایی رسیدند... و این بوده که به آمادگی لازم برای امتحان نرسیدند.
آخر سر قرار می‌شود سه روز دیگر یک امتحان اختصاصی برای این 4 نفر برگزار شود. آنها هم بشکن‌زنان از این موفقیت بزرگ، سه روز تمام به امر شریف خر زنی مشغول می‌شوند و روز امتحان با اعتماد به نفس بالا به اتاق استاد می‌روند تا آمادگی خودشان را اعلام کنند.
استاد عنوان می‌کند به دلیل خاص بودن و خارج از نوبت بودن این امتحان، هر کدام از دانشجوها باید در یک کلاس جداگانه بنشینند و امتحان بدهند که آنها هم به دلیل آمادگی کافی با کمال میل قبول می‌کنند.
امتحان حاوی دو سوال و از بیست نمره بود:

1) نام و نام خانوادگی (۲نمره)

2) کدام لاستیک پنچر شده بود؟ (۱۸نمره)
الف) لاستیک جلو سمت راست
ب) لاستیک جلو سمت چپ
ج) لاستیک عقب سمت راست
د) لاستیک عقب سمت چپ

/ 0 نظر / 3 بازدید