مجید جمشیدی

در این یک ماه اخیر گویا فیل بر و بچ شیمی79 به شدت یاد هندوستان دوران دانشجویی شان افتاده و غیر از سید و قاسم  و دیگرانی که گفته بودم با من تماس گرفتند، مجید جمشیدی هم دیروز جمعه با خط اعتباری اش به من زنگ زد و گفت که همچنان به آرمانهای مقدس شیمی79 پایبند است و همیشه به وبلاگ سر می زده، می زند و خواهد زد. این بچه مرند که سوتی هایش هیچ گاه از ذهن پاک نمی شوند و باید در یاداشتهای بعدی به آن بپردازم، گفت که همچنان در کرج در کارخانه تولیدات بهداشتی بس مشغول کار است و حتا عروسی هم کرده! و ادامه داد که بابا هم شده ولی من باورم نشد. از من خواست که عکسهای دوران دانشجویی مان را به نمایش بگذارم که باید به عرض برسانم جز عکسهایی که در آنها مورد منکراتی وجود دارد و لذا قابل نمایش نیستند، دیگر عکسی نمانده، بیشتر عکسها را قبلا در فوتوبلاگ بارگذاری کرده ام. شما اگر عکس دارید، به ای میل من بفرستید تا در فوتوبلاگ به نمایش بگذارم.
این هم شماره مجید: 09358284904

/ 0 نظر / 3 بازدید