5 اس

این روزها، کارخانه ما در حال اجرا و پیاده‌سازی سیستم 5 اس است. در جزوه‌های آموزشی که برای‌مان چاپ کرده‌اند، آمده است: محیط کار شلوغ، کارکنان را عصبی و آشفته و از بازدهی آنها کم می‌کند؛ هدف نهایی پنج‌اس پیشگیری از اتلاف است و با اجرای آن بهره‌وری، کارایی و سوددهی سازمان افزایش می‌یابد. عبارت پنج‌اس (five S) بر اساس حروف ابتدای پنج کلمه ژاپنی انتخاب شده است که به فارسی عبارتند از: (ای کاش معادلهای فارسی آنها هم با حرف سین شروع می‌شدند.)
1) ساماندهی: عبارت است از شناسایی اقلام لازم، جداسازی آنها از غیرلازمها و سامان دادن به اقلام لازم.
2) نظم و ترتیب: عبارت است از گذاشتن اشیا در مکانهای مناسب و مرتب به نحوی که بتوان آنها را به بهترین وجه به کار گرفت و بدون جستجوهای بیهوده، اشیای مورد نیاز را پیدا کرد و به کار گرفت.
3) پاکیزه سازی: عبارت است از دور ریختن زواید و پاکیزه کردن اشیا از آلودگیها.
4) استانداردسازی: عبارت است از کنترل و اصلاح همیشگی ساماندهی، ترتیب و پاکیزگی.
5) انضباط (فرهنگ سازی): عبارت است از آموزش عادات و تواناییها برای انجام درست یک کار خاص.

( جالب این جاست که در تمام این جزوه‌های آموزشی، انضباط را به اشتباه انظباط نوشته‌ بودند و وقتی علت این غلط املایی را از تایپیست جزوه‌ها جویا شدم، گفت که مدیر کارخانه پس از دیدن پیش‌نویس این جزوه‌ها کلی به ما خندید که چرا انظباط را نوشته‌اید انضباط؟!
در دست‌نوشته‌ای که مدتی پیش از یکی دیگر از مدیران دیده بودم، مقرون به صرفه را نوشته بود مرقون به صرفه، و یکی دیگر از مدیران هم به جای این که بنویسد "زیردستان‌تان را توجیه کنید" نوشته بود توجیح کنید! )

/ 0 نظر / 5 بازدید