یک تلویزیون ماشین‌حساب دار

دیگر می‌شود عرض کرد که با تقریب بسیار خوبی تمام اینترنت به کلی فیلتر شده است . همه تارنماهای میزبانی فایل و عکس و فیلم مسدود شده جز چندتایی از آن مجوز دارهایش که آن هم انشاءالله در اولین فرصت و در پی ارتکاب اولین تخلف از چارچوب ضوابط به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید. تازه داریم می‌رسیم به آن اوایل که اصلا اینترنتی درکار نبود. یعنی اصلا چه معنی می‌دهد که همه چیزمان اینترنتی شده است؟ خرید، فروش، معاوضه، معامله، مکاشفه، مداخله، مناقصه، مکاتبه، مراوده و حتی معاشقه هم مجازی شده . کم مانده جسارتا دستشویی رفتنمان هم مجازی شود.
رایانه‌مان دوباره دارد بر می‌گردد به همان دورانی که تازه رایانه فراگیر شده بود و همه ما از آن، چیزی جز کار با ماشین‌حساب و گیم نمیدانستیم. دارد می‌شود همان مصنوع گنده بی‌خاصیت رومیزی که باید در خانه همه ما یکی از آن وجود داشته باشد بدون اینکه به دردمان بخورد. دوباره برای یافتن یک معادله کاربردی شیمی که اسمش را ١٠ سال پیش در یکی از کتابهای دوره دانشگاه خوانده بودیم باید کل کتابها و جزوه‌ها را زیرورو کنیم. دوباره برای فرستادن یک برگ درخواست باید پاشنه‌ها را بکشیم و برویم و تمبر بچسبانیم و بفرستیم و یک هفته دیگر امیدوار باشیم که سالم و بازنشده برسد به مقصد. دوباره ما داریم می‌شویم همان آدمهای ماقبل اختراع اینترنت و رایانه‌مان هم دارد می‌شود همانی که باید می‌بود: یک تلویزیون ماشین‌حساب دار .

/ 0 نظر / 3 بازدید