جمله ‌ای از شریعتی

دوست عزیزمان شیمی ٨٢ زحمت ارسال این جمله زیبا را از دکتر شریعتی کشیده اند. هر چند از اینکه خودم را شیفته و علاقمند به نظریات و مطالعه تالیفات کسی بدانم ( همانگونه که الان یکی از ملزومات تیریپ روشنفکری همین کارهاست ) بدم می‌آید ولی متن زیبائیست . با تشکر از دوست همیشه همراهمان برای استفاده عموم اینجا مینویسم: 

غریب است دوست داشتن  و عجیب تر از ان است دوست داشته شدن وقتی میدانیم کسی با جان و دل دوستمان دارد و نفسها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانیده به بازیش میگیریم ..هر چه او عاشقتر ما سرخوشتر. هر چه او دلنازکتر ما بی رحمتر. ..تقصیر از مانیست....تمامی قصه های عاشقانه اینگونه به گوشمان خوانده شده اند.(شریعتی)

/ 0 نظر / 3 بازدید