saeid online

آگاهی و جهل

در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد، و آن آگاهی‌ است.
و تنها یک گناه، و آن جهل است.

   + سعید ; ٩:۱۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
    پيامهاي ديگران ()