saeid online

آیه‌های آسمانی

خداوند به او فرمود: چه چیز مانع تو از سجده آدم شد که چون به تو دستور دادم، نافرمانی کردی؟ پاسخ داد که من از او بهترم، که مرا از آتش و او را از خاک آفریده‌ای!
خدا به شیطان فرمود: از این مقام فرود آ که تو را نرسد در آن بزرگی و نخوت ورزی، بیرون شو که از زمره پست‌ترین فرومایگانی.

سوره 7، آیه 12 و 13

   + سعید ; ۳:٠٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
    پيامهاي ديگران ()