saeid online

حجاب

دولتهای اروپایی حق زنان اروپایی را در انتخاب حجاب نادیده می‌گیرند. در ایران هم حق زنان ایرانی در انتخاب بی‌حجابی نادیده گرفته می‌شود. پس اگر جلوگیری از حجاب در اروپا یک روی سکه سلب آزادی زنان باشد، جلوگیری از بی‌حجابی در ایران روی دیگر همان سکه خواهد بود.
نظر شما چیست؟

   + سعید ; ۸:٠۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
    پيامهاي ديگران ()