saeid online

مار را چگونه باید نوشت؟

روستایی بود دور افتاده که مردم ساده‌دل و بی‌سوادی در آن زندگی می‌کردند. مردی شیاد از ساده‌لوحی آنان سوء استفاده و بر آنان به نوعی حکومت می‌کرد. بر حسب اتفاق گذر یک معلم به آن روستا افتاد و متوجه دغل‌کاریهای شیاد شد و از او خواست که از اغفال مردم دست بردارد و گرنه او را رسوا می‌کند. اما مرد شیاد نپذیرفت.
پس از اتمام حجت، معلم با مردم روستا از فریب‌کاریهای شیاد سخن گفت و نسبت به حقه‌های او هشدار داد. قرار شد که فردا در میدان روستا معلم و مرد شیاد مسابقه بدهند تا معلوم شود کدام یک باسواد و کدام یک بی‌سوادند. در روز موعود همه مردم روستا در میدان ده گرد آمدند تا ببینند آخر کار، چه می‌شود.
شیاد به معلم گفت: بنویس «مار»
معلم نوشت: مار
نوبت شیاد که رسید، شکل مار را روی خاک کشید و به مردم گفت: خود شما داوری کنید، کدام یک از اینها مار است؟
مردم روستا که سواد نداشتند، شکل مار را شناختند ولی متوجه نوشته مار نشدند و همه به جان معلم افتادند و او از روستا بیرون راندند!

   + سعید ; ۸:٢۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
    پيامهاي ديگران ()