saeid online

پند

تنها واکنش شایسته در برابر یک توهین، بی‌توجهی به آن است. اگر نمی‌‌توانید آن را ندیده و نشنیده بگیرید، بر آن تسلط یابید. اگر نمی‌‌توانید بر آن تسلط یابید، به آن بخندید. اگر نمی‌‌توانید آن را شوخی بگیرید، پس بعید نیست که به راستی در خور آن باشید.

   + سعید ; ۳:٤٦ ‎ب.ظ ; جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧
    پيامهاي ديگران ()