saeid online

» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٦ :: نرم افزار پایش و صدور نتیجه آزمایشگاه آب آشامیدنی
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٦ :: بازیچه
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٦ :: سلام آقای مدیر
» یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٦ :: سال نو مبارک
» جمعه ۱۳ اسفند ۱۳٩٥ :: خر خود را بلند بستن
» شنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٥ :: مرد و زن
» پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٥ :: گنجشک و درخت
» یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٥ :: باز آ
» جمعه ۸ بهمن ۱۳٩٥ :: پلاسکو
» یکشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٥ :: صنعت ایرانی
» جمعه ٢٤ دی ۱۳٩٥ :: بد زمانه
» دوشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٥ :: پذیرایی
» پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٥ :: محتاج توجه
» پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٥ :: از کوره در نروید.
» سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳٩٥ :: غایت ما
» پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٥ :: دنیای راستگو
» یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٥ :: تظاهر
» شنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٥ :: اندکی واقع‌بینی
» دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥ :: نفرین‌های امام حسین
» دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥ :: عمان سامانی
» جمعه ٩ مهر ۱۳٩٥ :: پرسشگری
» چهارشنبه ٧ مهر ۱۳٩٥ :: رانندگی ما
» جمعه ٢ مهر ۱۳٩٥ :: سرخ‌پوست
» پنجشنبه ۱ مهر ۱۳٩٥ :: دل رفت از این خانه
» یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٥ :: دیوانگی و بی‌خیالی
» شنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٥ :: 12 سال گذشت.
» یکشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٥ :: ایده‌های من!
» سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٥ :: همراه اول
» یکشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٥ :: تو و من
» شنبه ٦ شهریور ۱۳٩٥ :: جادوگر و لستر
» جمعه ٥ شهریور ۱۳٩٥ :: وعده سر خرمن
» چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٥ :: وبلاگستانم آرزوست!
» سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٥ :: نیلوفر
» دوشنبه ۱ شهریور ۱۳٩٥ :: چاره
» جمعه ٢٩ امرداد ۱۳٩٥ :: رنگـ کوه
» سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٥ :: ناموزون
» جمعه ٢٢ امرداد ۱۳٩٥ :: پنج پیشنهاد
» پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٥ :: دارایی
» سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٥ :: بیست لیتری کوچک
» یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٥ :: پوشال
» یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٥ :: قدر زر، زرگر بداند قدر گوهر، گوهری.
» شنبه ٩ امرداد ۱۳٩٥ :: تکیه‌گاه
» یکشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٥ :: دل
» یکشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٥ :: دوستی راستین
» دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٥ :: آن‎چه دلم گفت بگو، گفته‎ام/ عاریت کس نپذیرفته‎ام
» دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٥ :: روش علمی
» جمعه ٢٥ تیر ۱۳٩٥ :: بوستان زندگی
» چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٥ :: مشتی خاک
» چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٥ :: تن لش
» سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٥ :: آتروپات
» دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٥ :: روز قلم
» جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥ :: زن و پادشاه + نخل فرهنگ
» پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٥ :: پرت و پلا
» سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ :: کس و ناکس
» یکشنبه ٦ تیر ۱۳٩٥ :: پیرمرد و پسرک
» شنبه ٥ تیر ۱۳٩٥ :: با هم بودن
» پنجشنبه ۳ تیر ۱۳٩٥ :: مرده‌پرستی
» سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳٩٥ :: کتابخوانی
» یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٥ :: شعار
» جمعه ٢۸ خرداد ۱۳٩٥ :: موهبت
» پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٥ :: سه نکته درباره تربیت فرزند
» دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٥ :: خنثائیان
» یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٥ :: حبیب
» شنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٥ :: زن انگاس
» چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٥ :: همه رفتنی‌اند!
» چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٥ :: شغل، ازدواج و داشته ها
» یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥ :: هیچ و همه چیز
» پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٥ :: خواننده‌پرانی
» پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٥ :: داف
» سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٥ :: خز بازی در اینستاگرام (2)
» دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٥ :: خز بازی در اینستاگرام (1)
» سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٥ :: آبگوشت بزباش و قرمه سبزی
» سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٥ :: دو کاج
» چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: بحران، مرد بحران می‌خواهد.
» سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: تفکر جانبی
» یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: دسته گل ما بر زبان فارسی
» پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: آزادی
» پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: زنده
» سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: بزنگاه خشم
» یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: قرعه دروغ
» جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: سالمندی و جلای خانه
» دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: زمزمه بهار
» یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: کوچکیان
» شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: کشفیات و کفشیات (5)
» چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: یار تو
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: مراقبت
» دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: بخش هفتم خاطرک‌های دانشجویی
» یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: بخش ششم خاطرک‌های دانشجویی
» پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: خرچنگ‌های مردابی
» دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٥ :: نان
» یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥ :: تلگرامیان
» جمعه ٢٧ فروردین ۱۳٩٥ :: سرزمین آفتاب
» پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٥ :: گــاو
» سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٥ :: رو راستی
» سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٥ :: مگس و کودک
» دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٥ :: کیا و بیا
» پنجشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٥ :: اسباب‌بازی‌
» دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٥ :: هنر همیشه بر حق بودن!
» جمعه ۱۳ فروردین ۱۳٩٥ :: ناروایی و برازندگی
» پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٥ :: پارادوکس
» چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥ :: فضولی
» دوشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٥ :: امپراتوران کوچک
» یکشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٥ :: هنر رهاسازی
» شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥ :: گفتار نیک
» پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٤ :: نوروز 95
» دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤ :: داستان مــــار
» شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤ :: فرشته خصال
» چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٤ :: زرنگ
» سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٤ :: لب و لیوان
» جمعه ۱٤ اسفند ۱۳٩٤ :: درختکاری
» جمعه ۱٤ اسفند ۱۳٩٤ :: استقلال‌خواهی
» پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٤ :: گره‌های سخت بر کیسه‌های خالی
» چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٤ :: دعا سلاح مومن است.
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٤ :: نانوشته‌ها
» شنبه ۸ اسفند ۱۳٩٤ :: بخش پنجم خاطرک‌های دانشجویی
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤ :: لحظه های حقیقی
» سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳٩٤ :: ای ایران
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٤ :: خبرزدگی
» شنبه ۱ اسفند ۱۳٩٤ :: 18
» جمعه ۳٠ بهمن ۱۳٩٤ :: خانمانه
» چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٤ :: رسم دعا
» سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٤ :: خط بلند
» دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٤ :: چرا وبلاگ شما خوانده نمی‌شود؟
» یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٤ :: هسته نارنج
» یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٤ :: چوب و آتش
» شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٤ :: بهفرانه (4)
» سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٤ :: کارایی و اثربخشی
» دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٤ :: رابطه اندازه و شکل شکم با شخصیت
» یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٤ :: خلق را تقلیدشان بر باد داد
» جمعه ۱٦ بهمن ۱۳٩٤ :: علم و فکر
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٤ :: اسکاچ
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤ :: حکایت ما
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤ :: بخش چهارم خاطرک‌های دانشجویی
» پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳٩٤ :: بخش دوم خاطرک‌های دانشجویی
» پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳٩٤ :: بخش اول خاطرک‌های دانشجویی
» جمعه ٢ بهمن ۱۳٩٤ :: هیتلر نامه (10)
» پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳٩٤ :: هیتلر نامه (9)
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤ :: لذت کتابخوانی 2
» دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤ :: توانگری از نگاه امام علی
» شنبه ٢٦ دی ۱۳٩٤ :: هیتلرنامه (8)
» جمعه ٢٥ دی ۱۳٩٤ :: کارنامه اعمال
» پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳٩٤ :: لذت کتاب‌خوانی
» چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٤ :: سررسیدها
» سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳٩٤ :: هیتلرنامه (7)
» یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤ :: هیتلرنامه (6)
» چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٤ :: هیتلرنامه (5)
» دوشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٤ :: گرما یا سرما؟
» یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤ :: هیتلرنامه (4)
» جمعه ۱۱ دی ۱۳٩٤ :: هیتلرنامه (3)
» چهارشنبه ٩ دی ۱۳٩٤ :: هیتلرنامه (2)
» سه‌شنبه ۸ دی ۱۳٩٤ :: هیتلرنامه (1)
» دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤ :: لال
» شنبه ٥ دی ۱۳٩٤ :: از یک دوست تلگرامی
» پنجشنبه ۳ دی ۱۳٩٤ :: نبرد من
» دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٤ :: گرهی را که با دست باز می‌شود، با دندان باز نمی‌کنند.
» یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٤ :: بچه‌داری
» پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٤ :: سرماخوردگی
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤ :: مهربان مادر
» شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٤ :: دنیای مجازی‌، واقعی نیست.
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ :: یک و دو
» سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٤ :: نگران نباشید.
» یکشنبه ۸ آذر ۱۳٩٤ :: از: کارنِگی
» پنجشنبه ٥ آذر ۱۳٩٤ :: یک پدیده و یک اثر
» یکشنبه ۱ آذر ۱۳٩٤ :: و اما عبرت
» شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤ :: ساعت خوش
» جمعه ٢٢ آبان ۱۳٩٤ :: تحول
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤ :: ضیا و اصغری
» چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٤ :: افسار
» سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٤ :: شیشه و آینه
» سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤ :: مصطفا عَقّاد
» جمعه ۱ آبان ۱۳٩٤ :: تاسوعا و عاشورا تسلیت باد.
» پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٤ :: و اما کتابخانی
» سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٤ :: از دیگران
» شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٤ :: شبکه تابان
» پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٤ :: دفاع مقدس
» چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٤ :: شعر برگزیده
» سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٤ :: به نام خداوند نان و نمک، خداوند روزی‌ده بی‌کلک
» یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٤ :: پاچه خواری
» سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤ :: ***درمانی
» یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٤ :: هندوانه
» جمعه ۱٠ مهر ۱۳٩٤ :: اعتراض‌های رسمی یک نی‌نی
» چهارشنبه ۸ مهر ۱۳٩٤ :: بهفرانه (3)
» دوشنبه ٦ مهر ۱۳٩٤ :: کشفیات و کفشیات (4)
» یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤ :: کشفیات و کفشیات (3)
» شنبه ٤ مهر ۱۳٩٤ :: کشفیات و کفشیات (2)
» پنجشنبه ٢ مهر ۱۳٩٤ :: کشفیات و کفشیات (1)
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤ :: چگونه غربزده شویم؟
» جمعه ٢٧ شهریور ۱۳٩٤ :: افتخاری دیگر
» چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤ :: علم و قرآن
» سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٤ :: دانش و پرسش
» دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤ :: توالت
» شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤ :: بهفرانه (2)
» پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٤ :: جان انسان
» چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ :: خوبی، خوبی می آورد.
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤ :: محمد رسول‌ا...
» پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٤ :: ک ش ک
» چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤ :: سواد چیست؟
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤ :: سوتی بازار (2)
» یکشنبه ۱ شهریور ۱۳٩٤ :: سوتی بازار (1)
» دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤ :: رنجش
» شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٤ :: پاشنه بلند
» جمعه ۱٦ امرداد ۱۳٩٤ :: چشم حسود کور
» چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٤ :: بهفرانه (1)
» شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤ :: سورخوران
» جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤ :: همه چیز را همه کس دانند.
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤ :: چارپـاره
» جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤ :: درخت
» شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤ :: همیشه در میان
» سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤ :: قدر بدانیم.
» جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤ :: این 4 شگفت انگیز
» دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤ :: اعجاز موسیقایی
» شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤ :: چــرا؟
» سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤ :: معامله دو سر زیان
» دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤ :: بوفالوها و غازها
» دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤ :: امان از حرف مردم
» سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤ :: زنبور در قرآن
» شنبه ٩ خرداد ۱۳٩٤ :: انتقام
» جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤ :: دیروز، ساعت 18
» سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: یک نقل قول و یک پیام
» جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: نامه مجازی
» سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: گل آبی
» جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تقلب‌های خیالی
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: رفیق خوب
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: سود سوزآور یا سوز سودآور
» پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: داستانک‌های خدا 4
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: معلم بـد
» سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تقلب
» چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ :: مهربانی‌های کوچک
» یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤ :: دانش سودمند
» چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤ :: خرافات
» چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳ :: نوروز 94 به کام.
» شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳ :: ستاره پروین
» شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ :: هنر کار کردن از راه دیگران
» شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ :: شلم شوربا
» دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳ :: درود بر دود
» چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳ :: داستانک‌های خدا 3
» سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳ :: 25+
» دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳ :: فن پاسخ دادن
» جمعه ٢٤ بهمن ۱۳٩۳ :: برای 21 بهمن
» یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳ :: یکی به میخ، یکی به نعل
» یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۳ :: یارانه نوشت
» سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۳ :: علم و عمل
» دوشنبه ٢٩ دی ۱۳٩۳ :: صاحب زمان
» دوشنبه ٢٩ دی ۱۳٩۳ :: زوجیت
» پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳ :: برای جواد خیابانی
» چهارشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۳ :: می گذرد.
» جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳ :: داستانک های خدا 2
» جمعه ۱٢ دی ۱۳٩۳ :: صفحه اصلی میلیون دلاری
» یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳ :: غم همیشه
» پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳ :: برای آموزگاران و استادان
» جمعه ٢۸ آذر ۱۳٩۳ :: بخشایش
» سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳ :: تمایز
» سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳ :: تجمل
» یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳ :: خنده و گریه
» جمعه ۱٤ آذر ۱۳٩۳ :: بی‌تفاوتی
» جمعه ۱٤ آذر ۱۳٩۳ :: برداشت من
» جمعه ٧ آذر ۱۳٩۳ :: پندهای شیخ اسماعیل دولابی
» پنجشنبه ٦ آذر ۱۳٩۳ :: رزمنده ایرانی و سرباز امریکایی
» یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳ :: در کوچه‌سار شب
» یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳ :: کارخانه‌نوشت 50 و 51
» چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳ :: گمشده خانه‌های مهر
» سه‌شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۳ :: کارخانه نوشت 48 و 49
» سه‌شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۳ :: هر آن کس که دندان دهد، نان دهد
» شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳ :: شلختگی
» پنجشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۳ :: تک بیت
» چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳ :: هوای پاک
» دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳ :: کارخانه‌نوشت 46 و 47
» دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳ :: کارخانه‌نوشت 44 و 45
» جمعه ۱٦ آبان ۱۳٩۳ :: استـتــار
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳ :: پرواز 571
» یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۳ :: گذشت
» سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳ :: روش تمیزکاری نقره
» چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۳ :: تذکرة الاوباش
» یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳ :: بیست مهرماه
» چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۳ :: رانندگی یا...؟!
» پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳ :: کارخانه‌نوشت 42 و 43
» پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳ :: همیشه خوب باش.
» جمعه ٤ مهر ۱۳٩۳ :: از شیخ اسماعیل دولابی
» دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩۳ :: کارخانه‌نوشت 40 و 41
» دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩۳ :: کارخانه‌نوشت 38 و 39
» یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۳ :: جـنـگ
» چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳ :: مرده‌پرستی
» سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۳ :: کارخانه‌نوشت 37
» یکشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۳ :: با بزرگان
» چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ :: توضیح کارخانه‌نوشت‌ها
» چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ :: کارخانه نوشت 36
» چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ :: کارخانه‌نوشت 35
» دوشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩۳ :: کمربند ایمنی
» جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳ :: مثبت‌اندیشی
» سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳ :: طنز در قرآن
» شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳ :: یک و دو و سه
» چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳ :: قصاص
» شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳ :: درد بی‌دردی
» پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳ :: دوست دارم، پس هستم!
» یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳ :: شرح حادثه
» جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳ :: برای وبلاگ‌نویسان
» سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۳ :: گفتمان
» شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳ :: سیگار
» چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳ :: خردورزی
» جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳ :: چنته عطاری
» جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳ :: من و غزه
» شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳ :: کدام یک؟
» سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳ :: مغلطه
» شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۳ :: علی چه می‌گوید؟
» چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳ :: رسوایی
» شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳ :: روزانه‌ها
» یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳ :: سوسولیسم
» سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳٩۳ :: گندگی و ناکارآمدی
» چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳ :: شوق یادگیری
» دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳ :: داعش
» پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳ :: مرد باید بود.
» سه‌شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۳ :: لطیفه سابق
» پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ :: بادهای اعصاب‌خردکن
» یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳ :: درست تایپ کنیم. (آموزش تایپ کردن)
» دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: صندلی داغ 19: سمیه عسکری
» شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: قدر هم را بدانیم.
» پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: دره عشق
» سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: از جام‌جـم
» یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳ :: کلام فاطمی
» شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ :: من و مامور
» سه‌شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۳ :: داستان م.سهرابی
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: جهت‌یابی در شب
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: نیکی و پرسش؟
» شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳ :: پایان سبزه‌های هفت‌سین
» جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳ :: ما را آن ده که آن به
» دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ :: از 1+5 تا 1-5
» یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳ :: 1392 نیز به تاریخ پیوست.
» شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳ :: یـزد گردی
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢ :: :: نوروز 93 پیشاپیش مبارک ::
» یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢ :: شعر
» شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢ :: دنیای مجازی و خاطرات کودکی
» پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢ :: راز تار تارتنک
» شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢ :: تارتنک
» شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢ :: نیایش
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: کارآموزهای دمق
» پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢ :: این همه دکترا؟!
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ :: اصول سرپرستی
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: زبان فارسی
» چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢ :: شیفتگی
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ :: اصول سیزده‌گانه معرفتی بنیامین فرانکلین
» جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢ :: اندر احوالات ما
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: زمستان 92
» جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢ :: انسانیت کیلویی چند؟
» جمعه ۱۳ دی ۱۳٩٢ :: از شنیدن تا آموزاندن
» سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ :: گیاه‌خوری
» جمعه ٢٩ آذر ۱۳٩٢ :: 5 اس
» شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢ :: حال ندارم!
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: ضد کار
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: سولید
» چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢ :: مه‌شکن
» چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢ :: هزارمین پست
» سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢ :: از امام حسین
» جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢ :: بصیرت
» پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢ :: هیچ‌بوک
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: 2025
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: رها من
» جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢ :: آفتاب پشت ابر نمی‌ماند.
» دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢ :: وصیت‌نامه!
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: اولین سخنرانی من
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: حرف خدا
» چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢ :: ارزیدن و احترام
» شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢ :: غالکاری
» شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢ :: شمال‌نامه
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: میخ و مملکت
» پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢ :: این‌جا چه خبر است؟!
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: مبر صبر من و قرار من
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: دعای روز شنبه
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: همه لوگوهای وبلاگ
» چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢ :: اس براون!
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: رمضان، بهار قرآن
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: شعر
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: اچ جکسون براون
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: آدم‌های ساده را دوست دارم
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢ :: شنبه‌نوشت
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: آس‌وپاس
» جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢ :: چیزی که عوض دارد، گله ندارد.
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: تصادف
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: بگم‌بگم به تاریخ پیوست.
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: به سلامتی مردهای بامرام
» شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: صندلی داغ 18: امیـر آزادیان
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: چه باک از خصم دم سردم
» دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: همیشه خوبی کنید.
» چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: میان‌ترم تجزیه 1
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: قوری قلعه
» دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢ :: خوش باشید.
» شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: شاه و امام
» دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢ :: سال نو مبارک
» دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱ :: خرخری
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: شیخ ما
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن‌کس پف کند ریشش بسوزد
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: هر چه بود، گذشت.
» پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱ :: نگرش
» سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱ :: به درک
» پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱ :: سر سگ
» شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱ :: هنر مردان
» پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱ :: عینک بد بـینی
» جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱ :: مرد که باشی
» یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱ :: چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی
» یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱ :: مسلک استادی
» پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱ :: برایان دایسون
» چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱ :: مشهد
» سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱ :: اوباما در سینسیناتی
» پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱ :: اسپکترومتر در موبایل
» یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: مشغله
» سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱ :: عقاب و زاغ
» یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱ :: از حرف تا عمل
» چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱ :: بستنی
» پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ :: ابلیس و عابد
» دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: زباله‌های کارخانه ما
» شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱ :: بیمار خیالی
» جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱ :: خوش‌بینی
» چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱ :: به مناسبت نهم شهریور
» دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱ :: یک روز در بی‌بی سیدان
» شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: مناجات‌نامه
» سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ :: دایره المعارف ستون پنجم
» پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱ :: مرا دریاب
» سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: همچنان می‌گذرد.
» چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ :: مهربان
» یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱ :: رمز ماندگاری جمهوری اسلامی
» شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱ :: در هم نوشت
» پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: غرب‌زدگی
» سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱ :: از نگاه یک زن
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: زنان و اشتغال‌زایی
» پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱ :: به کسی برنخورد.
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: از خاطرات حسن روحانی
» یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱ :: سادگی
» شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: بی شیلگی
» پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: استادان دانشجو ستیز
» دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱ :: شاهنامه را آخر پاییز می‌شمرند.
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: ناخدای پیراهن‌قرمز
» چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: خرافات
» یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱ :: از داش‌ابرام نبوی
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱ :: کلام خدا
» پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱ :: الا یا ایها الکنکور
» سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱ :: غم بوتیماری
» شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱ :: شوربـا
» سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ :: عفت و عصمت
» یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ :: زیباکلام
» شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱ :: خر نشوید.
» پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱ :: کابوس امتحان
» یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱ :: فرشته‌ها هم می‌توانند مرد باشند.
» یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱ :: امام خمینی
» شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱ :: 6 = 1 + 5
» چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱ :: زمین ما
» سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: عمرسنجی با کربن 14
» شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: درنگ
» پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: مهربانی!
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: فـریــب
» یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: خـالـق عشـــق
» یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: Persian Gulf remains Persian forever
» چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: این‌جا ایران است.
» سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: طبیعت‌گردی
» شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: آنتی کارمند
» شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱ :: چرا مردها موجودات شادتری هستند؟
» جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱ :: داستان یکی از عکس‌های مشهور دنیا
» شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱ :: مرخصی
» چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱ :: آدم‌های سنگی‌
» دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱ :: آنتی‌زن‌
» چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳٩۱ :: ×سال 91 مبارک×
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠ :: صندلی داغ 17
» جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠ :: قحطی
» پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠ :: می‌شود.
» پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠ :: 19/33
» شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠ :: من و یاهو
» سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠ :: برای نریمانی
» یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠ :: مردان آرایش‌زده ایرانی
» چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠ :: ما خودمان کاسبیم.
» پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠ :: ما و چشم‌بادامی‌ها
» جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠ :: سوختگی با مواد شیمیایی
» پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠ :: از تو بدم می آید آقای عزیز
» دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠ :: ابوذر، چهرهٔ محبوب دکتر شریعتی
» یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠ :: سوسپانسر
» یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠ :: صندلی داغ 16: بهزاد کریمی
» جمعه ٢ دی ۱۳٩٠ :: انواع دروغ
» شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠ :: صندلی داغ 15 : خانم مریم فرهنگلو
» شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠ :: صندلی داغ 14 : خانم مریم رحیمی
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ :: شیمی و محرم
» جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠ :: محرم‌ها:
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ :: به مناسبت محرم
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ :: آخرین روز زندگی
» یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠ :: برگی از دفتر همایونی
» جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠ :: ستاد مبارزه با فتنه پَ نَ پَ
» دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠ :: عکس‌نوشت
» شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠ :: از: همه جا
» پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠ :: رطب‌خورده، منع رطب کی کند.
» چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠ :: بـا هم
» یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠ :: از امام غدیر
» یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠ :: 1، 2، 3
» پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠ :: کمک‌های اولیه
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠ :: شاه می‌بخشه، وزیر نمی‌بخشه.
» جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠ :: عذر مرا بپذبرید.
» پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠ :: مرگ قو
» یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠ :: برای دیکتاتورها
» چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠ :: صندلی داغ 13: مجیــد جمشیدی
» یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠ :: خسته‌ام.
» شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠ :: عاشق‌کشی
» سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠ :: این روزهای من
» چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠ :: بی‌شعورم، بی‌شعوری، بی‌شعور است...
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: کاریکاتور
» یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠ :: جای خالی اخلاق
» شنبه ٢ مهر ۱۳٩٠ :: از آل احمد
» چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠ :: آدم‌های همیشه حق به جانب
» دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠ :: از شاملو
» جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠ :: برای خوشبختی، به چیزی نیاز نیست جز نفهمیدن.
» پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠ :: گفتا منش فرموده​ام تا با تو طراری کند
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: ورزش، فدای فلسطین
» جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠ :: هوشمندانه بپرسید.
» چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠ :: یک سوزن به خود
» یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠ :: سفرنامه (3)
» شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠ :: سفرنامه (2)
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠ :: سفرنامه (1)
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠ :: خاطرات شمال محاله یادم بره!
» یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠ :: و اما، قرآن
» جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠ :: ترجمه و ناترجمه
» پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠ :: کارخانه‌نوشت 34
» چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠ :: کارخانه‌نوشت 33
» دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠ :: شکنجه خاموش
» دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠ :: کارخانه‌نوشت 32
» یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠ :: هم‌بال نسیم
» یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠ :: کارخانه‌نوشت 31
» سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠ :: اولی و دومی
» دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠ :: نه هر که این کاره است!
» شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠ :: تولستوی و زن بی‌حیا
» چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ :: یا چنان نمای که هستی یا چنان باش که می‌نمایی
» سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠ :: از Wayne Walter Dyer
» یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠ :: این‌جا
» جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠ :: سخن بزرگان
» سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠ :: تُـــــرُ ب
» یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠ :: بینش تصمیم‌گیری
» پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠ :: بندگان خدانشناس
» پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠ :: وقت‌نشناسی
» سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠ :: پــــس نه!
» یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠ :: نخود هر آش
» شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠ :: بعد از 8 روز
» جمعه ۱٧ تیر ۱۳٩٠ :: 816
» سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠ :: 16 آبان 90 فراموش نشود.
» سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠ :: باطل شد!
» شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠ :: رای‌گیری برای گردهمایی
» جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠ :: در جواب حسن
» پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠ :: تک جمله هایی از نهج البلاغه
» چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠ :: برای هیچ...
» سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠ :: فقط دو بیت
» سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠ :: صندلی داغ 12: رضا علیزاده
» یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠ :: نوشابه یا دوغ؟!
» جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠ :: مخفف‌نویسی
» پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠ :: بازگشت سعادتمندانه
» چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠ :: شیمی 79 = شیمی طلا
» سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠ :: بیچاره کولرهای آبی!
» دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠ :: از کت و شلوار تا سوسک و...
» یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠ :: تامل!
» دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠ :: به مناسبت روز مادر
» دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠ :: پلیمر و پلورالیسم
» یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠ :: برای اسامه
» جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: چـاله
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ترسم که هشیارش کند...
» چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: لینک‌های پیشنهادی
» جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: صندلی داغ 11: میثم شعبانیان
» یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: سیانور
» جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: تقویم تاریخ!
» سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: کارخانه‌نوشت 30
» شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: تخم‌مرغ!
» دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠ :: ما و علم‌الهدی
» یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠ :: چه پر رو !! دوباره درخواست
» شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠ :: شرمنده دوستان!
» چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ :: مدیریت از دیدگاه امام علی
» دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠ :: نظر سنجی
» شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠ :: بازهم دوبیتی
» جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠ :: برای دل خودم
» پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ :: حلال‌های اعتیادآور
» چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠ :: مدیر موفق
» یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠ :: داستانک های خدا 1
» چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠ :: دوبیتی های بابا میثم 2
» دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠ :: درباره کافور
» یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠ :: سوءتغذیه
» جمعه ٥ فروردین ۱۳٩٠ :: رسم زمونه!
» چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠ :: قصیده بهاریه
» سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠ :: سالی که گذشت...
» دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠ :: ×× سال نو مبارک ××
» شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩ :: به مناسبت 29 اسفند
» پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩ :: چهار دوبیتی‌ از بابا میثم
» دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩ :: آگاهی و جهل
» چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩ :: قسمتی از اسناد منتشر نشده شیمی 79
» دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩ :: هرگز جا نزنید.
» سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩ :: صندلی داغ 10: بهاره
» سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩ :: صندلی داغ 9: محبوبه اسدی
» یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ :: ما می‌توانیم حتی اگر تحریم باشیم؟
» شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩ :: 6 نکته شنیدنی و یک نتیجه گیری
» پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩ :: به همه دوستان
» چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩ :: متن خوشامد گویی جدید در هواپیمایی جمهوری اسلامی
» شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩ :: ISO 22000
» جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩ :: یک تلویزیون ماشین‌حساب دار
» پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩ :: شادی‌ها و دغدغه‌های نوجوانی ما!
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: دوست من سلام!
» جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩ :: حالا که بهار آمد، آزاد و رها هستیم؟
» جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩ :: تو و من 2
» سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩ :: دسته گل جدید!
» دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩ :: ابتکار!
» جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩ :: صندلی داغ 8 : سعـید
» سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩ :: ما و دیگران
» شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ :: کریستف کلمب
» پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩ :: سنگ و آب
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: صرفه‌جویی به سبک ما!
» چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩ :: صندلی داغ ٧: حسن واحدی
» دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩ :: داستانک
» یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩ :: هواپیمایی سقوط نکرده!
» جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩ :: کوتاه اما جاودانه
» پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩ :: تلقیات کودکانه
» شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩ :: مردمی که عمری نگران‌شان بودم.
» پنجشنبه ٩ دی ۱۳۸٩ :: اختصاصی فیروزه
» دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩ :: Always look for simple solutions
» جمعه ۳ دی ۱۳۸٩ :: سرپیری و معرکه گیری
» جمعه ۳ دی ۱۳۸٩ :: فرق مایکروسافت با جنرال موتورز
» چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩ :: زلـزلـه
» سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩ :: ::شب یلدا مبارک::
» یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩ :: ۱۰۰ راه حل فرار از خستگی در زندگی
» شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 29
» جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩ :: برگی از خاطرات یک کودک دانشجو
» پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩ :: عاشورا نوشت
» دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩ :: عکسهای ارسالی از محمد حدودا 30 ساله از شمال
» یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩ :: عکس‌هایی از دانشگاه اراک
» چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩ :: حسین هنوز مظلوم است...
» سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩ :: به مناسبت اول محرم
» شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩ :: خبر فوری : کیوان سیفی پیدا شد
» پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩ :: سایتی به نام گوگلی
» سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩ :: صندلی داغ 6: خانم قنبری
» دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩ :: قابل توجه مردها و نیز خانمها
» یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩ :: از: فیه ما فیه
» شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 28
» شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩ :: نامه‌ای از یک کودک دانشجو
» جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 27
» چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩ :: شخصیت‌های کارتونی در گذر زمان
» یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩ :: آیه‌های آسمانی
» شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩ :: توطئه!
» دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩ :: صندلی داغ 5: ابوالفضل کاشی
» دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩ :: حقه روز امتحان
» شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩ :: نامه ای از یک کودک دانشجو
» شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩ :: گفتگویی بین لئوناردو باف و دالایى‌لاما
» پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 26
» چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩ :: فـرق احمق و دیوانه
» سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩ :: پاسخ‌نوشت
» دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩ :: از چرچیل
» شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: صندلی داغ 4: سیدمیثم هاشمیان
» جمعه ۱٤ آبان ۱۳۸٩ :: عکس و خاطره
» پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩ :: داستان مدیریتی
» سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩ :: سرگرمی
» شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩ :: شیمی مظلوم!
» پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩ :: چشمه سعدی ( شیراز )
» چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩ :: صندلی داغ 3: میمنت
» سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩ :: جمله ‌ای از شریعتی
» یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 25
» شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩ :: فقط برای خودم...
» پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 24
» چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩ :: لک لک و قورباغه
» سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩ :: داستان کوتاه
» یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩ :: توجیهی
» جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩ :: خاطره آزمایشگاهی
» جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩ :: سلامتی به روش آسان
» پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩ :: صندلی داغ2: قاسم درخشان
» دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩ :: برگی از خاطرات ملوکانه (5)
» یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: 1...2...3...
» یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: "اگر عمر دوباره داشتم..."
» جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩ :: برگی از خاطرات ملوکانه ( 4 )
» جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩ :: اولین صندلی داغ: خانم شکوفه!
» پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩ :: برگی از خاطرات ملوکانه ( 3 )
» چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩ :: کارخانه نوشت 23
» چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 22
» دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 21
» دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 20
» یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩ :: برگی از خاطرات ملوکانه ( 2 )
» شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩ :: برگی از خاطرات ملوکانه (1)
» جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩ :: جمعه های دانشجویی
» پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 19
» چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩ :: گزیده‌های سالیان پیش...
» دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩ :: پدیده ها تا چه اندازه سر جایشان هستند؟
» یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩ :: قهوه تلخ
» یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 18
» جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 17
» جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩ :: خواص بی ...یت! بصیرت ، بصیرت
» پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩ :: چند دقیقه پیش...
» سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 16
» دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 15
» شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 14
» شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 13
» پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩ :: زنگ تفریح
» چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 12
» چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 11
» یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 10
» شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 9
» جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩ :: خود انتقادی و توجیه زدگی غربی
» پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 8
» چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 7
» دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 6
» دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 5
» جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 4
» پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت 3
» سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت (2)
» دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩ :: کارخانه‌نوشت (1)
» شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩ :: شاید این جمعه بیاید
» شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩ :: آن چه که گذشت.
» جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩ :: مشاعره
» سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩ :: این جا را ببینید.
» دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩ :: شباهتهای ما و کره شمالی
» یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩ :: ویندوز 7
» سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩ :: حبیب
» شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩ :: گور پدر کارخانه
» شنبه ٥ تیر ۱۳۸٩ :: دعـــــــــــــــــــــا
» پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۸٩ :: آموخته‌ام که ...
» چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩ :: روشهای گسترش اندیشه خلاق
» جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩ :: از آن حرفها
» شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩ :: اولین جلسه خواستگاری
» پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩ :: از همه چیز
» یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩ :: برخورد با شخصیت های دشوار در محیط کار
» پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩ :: رویاها (گوشه‌ای از گفته‌های موسس کارخانه دوو)
» دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩ :: نیتروژن
» شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩ :: آخرین یافته علمی من در زمینه خانه‌داری
» پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: 18 نکته براى افزایش کارآیى
» چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: جواد حبیبی
» سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سرعت = مرگ
» دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: روزمره
» شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: فال حمام!
» پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: 15 ویژگی علیه سلامت قلب
» سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: استاد و استادنما
» پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: حجاب
» سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: هدیه
» جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: محمد میمنت
» دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: نکته‌های مدیریتی (بخش هفتم)
» شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: نانوفناوری
» پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: چند وبلاگ افغانی
» دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩ :: شین مثل شیمی
» یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩ :: نداری غیر از این عیبی که می‌دانی تو زیبایی
» پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ :: تامل!
» سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩ :: داستانک مدیریتی
» یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩ :: کمی هم طنز دانشجویی
» سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩ :: قانون
» شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩ :: توقــــــع
» پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩ :: چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است
» سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ :: نقاش بهار آمد
» یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ :: بهار شد، در میخانه باز باید کرد
» جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸ :: کثرت و وحدت در بیان حاج رضا
» پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸ :: زمین مست و زمان مست...
» چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸ :: دوستت دارم بابایی
» دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸ :: خالی‌بندی
» یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸ :: اولین و آخرین وبلاگ غیر تخصصی شیمی
» پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸ :: گپ
» چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸ :: برگی از خاطرات ملوکانه
» یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸ :: میمون همه‌جا پیدا می‌شود.
» پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ :: بی‌خانمان!
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ :: خانه‌تکانی
» یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸ :: شعر نو
» سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸ :: نوبت‌کاری
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸ :: خودمانی
» جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸ :: کسی از موجودات زنده ایرانی خبر ندارد!
» یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸ :: باز هم ویروس!
» جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸ :: ضد حال
» پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۸ :: خواستن توانستن است!
» دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸ :: از وبلاگ دیگران
» شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸ :: لبخند بزنید.
» پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸ :: ترکیدیم از بس پیشرفتیدیم!
» سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ :: امین متوسل‌زاده
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: همیشه + باشید!
» شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸ :: تاثیر رنگها در افزایش کارایی سازمان
» پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ :: جامعه‌شناسی خودمانی را بخوانید.
» یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸ :: دوپینگ؟! نه....
» چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸ :: یاران زبانی‌، نانی‌ و جانی
» دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸ :: مرده‌شورمان را ببرند!
» یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸ :: همه می‌خواهند به بهشت بروند...
» پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸ :: ملاقات بزرگان 79
» سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸ :: یک خاطره هم از خودم
» سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸ :: عنوان ندارد.
» یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸ :: آوانتوریسم
» شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸ :: کم کم داریم به ایرانی بودن خودمان عادت میکنیم!!!
» چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ :: آنتونیو باندراس 79
» سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸ :: نگرش
» دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸ :: این چه حکمتی میتواند باشد؟
» شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸ :: فال امروز ما
» پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸ :: عمری گذشت و غافلم من درویش
» دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸ :: مدیر و مهندس
» جمعه ٤ دی ۱۳۸۸ :: امام حسین قربونش برم!
» یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸ :: عکس با شرح!
» پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸ :: کیسه هوا
» سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸ :: امان از امتحان
» یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸ :: 14، 19، 20، 20:30، 21 و...
» پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸ :: مرد + زن = خر + خر
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸ :: بهداشت حرفه ای
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ :: دانشگاه اراک، استاد خوب هم داشت.
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ :: اعتراض دانشجویان دانشگاه اراک به تفکیک جنسیتی بوفه دانشگاه
» دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸ :: قابلمه مسی و کفگیر آهنی!
» چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸ :: کارخانه ما
» شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸ :: کجاشیم؟!
» چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: خاطره
» دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: باغها و میوه‌ها اندر دل است/ عکس روی آن درین آب و گل است
» جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸ :: مگر می‌شود؟!
» یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: 10 اشتباه مدیران
» چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: خود را تغییر دهیم.
» یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: شیادی!
» پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸ :: هشت در هشت!
» یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸ :: ندیدن، نبودن نیست!
» پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸ :: ضد یخ
» چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: تبدیل یا تبادل؟
» سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸ :: برای هیچ به هیچ مپیچ
» شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: کلاغ وجودتان را دست کم نگیرید!
» پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸ :: رانندگی
» سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸ :: 40 راز سلامتی
» جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸ :: انسان و عناصر.
» سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸ :: فوتبال خصوصی
» جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸ :: دعا
» یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸ :: مدیریت
» جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸ :: نیتروز اکسید چگونه کار می‌کند؟
» سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ :: هفته دفاع مقدس
» یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸ :: به یاد دکتر شریعتی
» جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸ :: سرنوشت!
» چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸ :: کار هر بز نیست خرمن کوفتن
» یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸ :: تفنگت را زمین بگذار
» شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸ :: بومه
» چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ :: حرف مفت!
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸ :: مار را چگونه باید نوشت؟
» شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸ :: شیمی سیگار!
» چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ :: ایمان هم دارد مزدوج می شود.
» سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸ :: زندگی زیباتر
» دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸ :: دیدار روی دوستان
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸ :: 5 اس
» شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸ :: روش ساخت آسپیرین
» چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸ :: پادشاه و وزیر
» دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸ :: از کجا چه خبر؟
» پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸ :: UV-Vis Spectroscopy
» چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸ :: دو چهره مدیریت
» جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸ :: رمز موفقیت
» سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸ :: شیمی و زندگی
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸ :: به تو هیچ ربطی نداره!
» پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸ :: پاسخ به سوال یک بازدیدکننده
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸ :: جهان فشرده
» شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸ :: خود شیفتگی
» پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ :: روزمره
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ :: خر خودتی!
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸ :: از خاقانی شیروانی
» شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸ :: لکه‌بری (بخش دوم و پایانی)
» پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸ :: شیمی و زندگی
» سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸ :: auv
» دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸ :: راه...
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸ :: کمی هم ...
» شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸ :: دموکراسی!!
» چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸ :: نیایش
» سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸ :: خبر
» شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸ :: ...
» جمعه ۱٥ خرداد ۱۳۸۸ :: شیمی و زندگی
» پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸ :: لطفا آتو ندهید. باز هم مناظره هست
» دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ :: از خودم
» یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸ :: مدیریت ایرانی
» شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸ :: من و تو = ما
» جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸ :: ترجمه
» شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸ :: سالروز آزادسازی خرمشهر مبارک.
» سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: جوابیه "نبـوی"
» شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: درباره انتخابات
» شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: قامت تو
» جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: سیاسی
» دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: تنوع
» شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: پیام شیمیایی!
» پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: روز ملی خلیج فارس
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: دین و دود
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ایمان خله!
» جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: jc
» پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۸ :: شعر
» چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸ :: MS
» سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸ :: قانون ارشمیدس
» دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸ :: روزمره
» شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸ :: دو داستانک
» سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ :: تعریف شاخه‌های شیمی:
» یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸ :: چه احمقهایی!!
» جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸ :: روزمره
» جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۸ :: شیمی و زندگی
» چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۸ :: 87 تمام شد!
» یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸ :: نرم‌نرمک می‌رسد اینک بهار
» جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧ :: 88 تان مبارک!
» پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧ :: هفت‌سین مسئولان محترم از نگاه طنز سید ابراهیم نبوی
» یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧ :: گلستان و برف
» پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧ :: روزمره
» دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧ :: داستانک
» یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧ :: پس چی شد؟!
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧ :: از: پروفسور هشترودی
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧ :: سرود "ای ایران" از یادگارهای مانا یاد استاد گل‌گلاب
» شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧ :: مجید جمشیدی
» پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧ :: قاسم همیشه درخشان!
» سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٧ :: گفتگو با خدا
» یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧ :: خسی در میقات
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧ :: ماهواره امید
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧ :: چند توصیه پزشکی و سلامتی
» دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧ :: شهر ما آباد است!
» شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧ :: مراقب باشید.
» جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧ :: سید مصطفا
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧ :: حاج رضا. مردی که باید از نو شناخت
» سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧ :: از زندگی لذت ببرید.
» جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧ :: بادا بادا مبارک بادا...
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ :: پگاهان خوش!
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧ :: روغن‌های نباتی را چگونه مصرف کنیم؟
» دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧ :: روزمره
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧ :: دل بستگی
» شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧ :: گلد ماین!
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧ :: درباره حسین
» سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧ :: شب یلدا
» دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧ :: ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧ :: قانون 80- 20
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧ :: دسته‌بندی انسانها از دید دکتر شریعتی
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧ :: حکایت
» یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧ :: تناسب سنی عجیب!
» پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧ :: شعر: رهی معیری
» پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧ :: پاسخ به شبهات!
» سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧ :: روزانه
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧ :: در جواب یک پیام
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧ :: خوشا به حالت ای روستایی
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧ :: ایران‌پرستی افراطی
» سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧ :: هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧ :: رضا قلی‌زاده!
» یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧ :: گشایش درب نهادها به روی مخترعین
» شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧ :: یک ملاقات
» چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧ :: شیمی روغن‌های گیاهی
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧ :: برگی از دفتر ملوکانه
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧ :: چهار چیز که نمی‌توان آنها را بازگرداند.
» سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧ :: دلتنگی
» دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧ :: بازخوانی دروغ 2300 ساله
» یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧ :: نقد عملکرد رسانه محترم ملی از نگاه چشم برزخی من!
» شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧ :: سرنوشت حکومت هخامنشیان چه شد؟ (بخش ششم و پایانی)
» شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧ :: سفینه خدمت
» جمعه ٥ مهر ۱۳۸٧ :: بازخوانی دروغ 2300ساله (بخش پنجم)
» پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧ :: درباره تخت جمشید (بخش چهارم)
» یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧ :: بازخوانی دروغ 2300ساله (بخش سوم)
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧ :: بازخوانی دروغ 2300 ساله (بخش دوم)
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧ :: نفت را ببوسید
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧ :: بازخوانی دروغ 2300 ساله (بخش اول)
» شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧ :: امتحان کن چند روزی در صیام
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧ :: رمضانیات
» یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧ :: طنز تلخ
» پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧ :: شعر نو
» دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧ :: یادداشتهای ناصرالدین شاه
» شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧ :: المپیک تمام شد.
» جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧ :: پند
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧ :: آرای بزرگان
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ :: باز هم مرگ بر المپیک!
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧ :: مرگ بر المپیک!
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧ :: شعر
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧ :: ترمودینامیک آزادی
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧ :: قهرمانان را پاس بداریم.
» جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧ :: هپاتیت بی
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧ :: همایش
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧ :: باورهای غلط درباره چشم
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٧ :: مردم آزاری
» چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧ :: عید مبعث مبارک
» سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧ :: حکیمانه
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧ :: شیمی79 دوباره میان شما آمد.
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٧ :: ...
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧ :: درباره CNG
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧ :: ته خط=اول خط
» دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧ :: رفتم که رفتم...
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧ :: داستانک
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧ :: بدون شرح!
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳۸٧ :: داستان
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧ :: طنز!
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٧ :: یاد یار
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٧ :: دوران دانشجویی!
» پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧ :: پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اراک !!!
» چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٧ :: نظام هالیدی
» شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧ :: کارشناسی ارشد
» دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: راست‌دستی هم موهبت الهی است!
» شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: رابطه رنگ چشم و شخصیت
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سیاست بی سیاست
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: فیل و فنجان
» دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: روابط پسر و دختر
» پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: پیامهای دیگران
» سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: استخدام در وزارت نیرو
» یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: از سیاست
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: موش خوش‌بخت!
» دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: امدادهای غیبی!
» سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: خلیج همیشه فارس
» دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: حکیمانه
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧ :: آیا می‌دانستید وزن انسان روی خط استوا کم می‌شود؟
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧ :: چه کسی کر است؟
» چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧ :: ملاصدرا می‌گوید:
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧ :: رفع تشنگی بدون آب در کویر
» دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧ :: از شیمی
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧ :: حافظ اسرار الهی کس نمی داند ...
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧ :: ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد/ دل رمیده ما را انیس و مونس شد
» چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٧ :: بدون عنوان
» یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧ :: سلام
» سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٧ :: نابغه درون خود را رها کنید!
» دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٧ :: روزهای‌تان رنگارنگ
» یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧ :: داستانک
» جمعه ٩ فروردین ۱۳۸٧ :: کمی از شیمی
» چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧ :: دعوا بر سر خال (از وبلاگ دیگران)
» سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳۸٧ :: نکته‌های مدیریتی (بخش ششم)
» یکشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٧ :: سال نو، قالب نو
» شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٧ :: باز هم سال نو مبارک
» چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦ :: :: نوروز مبارک ::
» یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦ :: به اندازه بود باید نمود.
» پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦ :: رای دادن حق من است، هیچ‌گاه از حق خود نمی‌گذرم.
» پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦ :: نکته‌های مدیریتی (بخش پنجم)
» جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦ :: نقطه ضعف=نقطه قوت
» چهارشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٦ :: پیشاپیش، بهاران مبارک
» چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٦ :: این هم از این!
» سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦ :: شعر
» دوشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٦ :: حقیقت عشق
» چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦ :: چشمان سرباز احمدی، آیینه‌ نادانی مردم ماست.
» جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦ :: چیپس نخورید.
» یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦ :: نکته‌های مدیریتی (بخش چهارم)
» شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦ :: خوابگاههای دانشجویی به مراکز ترویج فرهنگ مبارزه با شلوارک تبدیل می‌شوند.
» پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦ :: قربــــان وفاتم
» چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦ :: وقت طلاست.
» چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٦ :: کمبود غذا
» دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦ :: قطعه‌ای از یک شاهکار ادبی
» یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦ :: نکته‌های مدیریتی (بخش سوم)
» دوشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٦ :: بس که ببستند بر او برگ و ساز، گر تو ببینی نشناسیش باز.
» یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦ :: دل نبندید
» شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦ :: نکته‌های مدیریتی (بخش دوم)
» جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦ :: 2007 Ig Nobel
» چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦ :: نکته‌های مدیریتی (بخش اول)
» سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦ :: هر کسی از ظن خود شد یار من!
» شنبه ۱٥ دی ۱۳۸٦ :: سهراب سپهری مدل امروزی
» سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦ :: مراحل موفقیت‌آمیز یک مصاحبه استخدامی
» شنبه ۸ دی ۱۳۸٦ :: تست خودشناسی
» پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦ :: برداشت‌ آزاد!
» چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦ :: مردیم از خماری!!
» یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦ :: نقطه جوش
» دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦ :: خودروی اسلامی ایجاد باید گردد!
» شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦ :: یکی از ترانه‌های حبیب
» پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦ :: ای‌میل دوستان
» شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦ :: سر پیری و معرکه‌گیری!
» شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦ :: منشین غمگین
» پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦ :: خدا و گنجشک
» یکشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٦ :: چگالی آموزش
» چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦ :: سلام
» یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸٦ :: پیامک!
» شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦ :: هیزم‌شکن و تبرش
» یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦ :: لرزیدن و ارزیدن
» پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦ :: خوردگی
» سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦ :: زنده باد شیمی ۷۹
» دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦ :: از مولوی
» پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦ :: یک خبر نیمه فوری!
» سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦ :: مرد آرایشگر
» چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦ :: دو تا جوجه عاشق
» یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦ :: خالی‌بندی!
» یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦ :: "قانون کاشت و برداشت"
» سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٦ :: دریا باش
» سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٦ :: درباره Rss
» یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦ :: کمی از کار خودم
» شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦ :: چند توصیه برای کاهش مصرف سوخت
» پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦ :: از دکتر شریعتی
» چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦ :: ترجمه!!
» چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦ :: بی‌خبری، خوش‌خبری است!
» دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦ :: به هم ریزد قیامم را
» یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦ :: عنوان ندارد.
» پنجشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٦ :: تو باید زینت از مردان بپوشی/نه بر مردان کنی زینت فروشی
» پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٦ :: تا خدا هست به غم وعده این خانه مده
» سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦ :: جهت یادآوری
» یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: تلیفون کرده‌ای جانم فدایت!
» شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: قابل توجه کسانی که از خود مقاله در می‌کنند!
» جمعه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: جهت خالی نماندن عریضه!
» چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: روزمرگی
» یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: از همه جا
» دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: خبر فوری
» دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: از وبلاگ دیگران
» یکشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: خلیج همیشه فارس...
» جمعه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: sMs
» پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای...
» چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: بیشتر بدانید!!
» سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: به نام خداوند خردآفرین/ خردآفرین را هزارآفرین
» دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: ۱۱ قانون اصلی برای روابط انسانی
» یکشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم
» پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦ :: Don`t forget shimi79.persianblog
» سه‌شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٦ :: چرا مرغ از خیابان رد شد؟
» دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦ :: 10 کلید طلایی برای رسیدن به آرزوهای درونی
» یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦ :: شب دوشنبه است، جهت غافلگیری اموات، صلوات!!
» شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٦ :: تاجر و ماهی‌گیر
» جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦ :: جشن سه سالگی
» چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦ :: مشو تـشنه به خون زار مـن
» چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦ :: حتا زمان هم نسبی است!
» یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦ :: *زندگی *
» شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦ :: مهمان ویژه
» جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦ :: خاطر خود شاد بدارید.
» چهارشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٦ :: شهریار و پیام به اینشتین (۲)
» سه‌شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٦ :: شهریار و پیام به اینشتین (۱)
» دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦ :: جــــــــــوک
» یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦ :: دهه هشتاد یا نود؟
» چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٦ :: هوا بارانی است!
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥ :: GOD IS NOW HERE
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥ :: ساقیا آمدن عید مبارک بادت
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٥ :: لیـزیــک
» پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٥ :: پرونده پدر
» چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥ :: سلام
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٥ :: راز شاد زیستن
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥ :: خدا فیلترشان کند!
» یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥ :: خدایا مرا آن ده که آن به
» شنبه ٢۳ دی ۱۳۸٥ :: مربا بده بابا!
» سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٥ :: بهترین...
» دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥ :: دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهها هوشیار باشند
» پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٥ :: بنازم غیرت غم را که یک دم نگذاشت تنهایم!
» شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٥ :: اس‌ام‌اس بلاگ
» سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳۸٥ :: سلام
» جمعه ۳ آذر ۱۳۸٥ :: روش صحبت با تلفن
» چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۸٥ :: ...
» دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٥ :: سخنان پر بار
» پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥ :: مشو غــره
» دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٥ :: شعر و خاطره
» یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٥ :: این هم از این!
» جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥ :: به مناسبت ششمین سرشماری نفوس و مسکن
» چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥ :: گیـر سه‌پــیـچ!
» چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥ :: ندامتنامه
» دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٥ :: «وارش» به زبان مازنی یعنی باران!
» شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥ :: از کوزه همان تراود که در اوست.
» جمعه ۱٢ آبان ۱۳۸٥ :: شما کیف دستی کسی را نمی‌دزدید.
» سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳۸٥ :: بزن دنده یک و بیا عقب!
» دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸٥ :: شطحیات میثم
» سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳۸٥ :: طبل بزرگ زیر پای چپ
» دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥ :: هم‌کار!
» شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥ :: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟
» پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥ :: ***طـــــنــــز***
» چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٥ :: سلام
» یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥ :: هر ملتی چه چیزی را کشف کردند؟
» جمعه ٢۱ مهر ۱۳۸٥ :: التماس دعا...
» پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥ :: از هرچه بگذریم سخن شیمی خوشتر است!
» چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٥ :: ماه مهر...
» سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥ :: بی عنوان
» سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥ :: Hamshagerdi salam!
» دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥ :: فقط محض اطلاع
» یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥ :: تقدیم به دوستداران راه معرفت
» جمعه ٢٤ شهریور ۱۳۸٥ :: سلام
» جمعه ۳ شهریور ۱۳۸٥ :: دیدار دوباره با دوستان پس از یک سال و نیم
» سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٥ :: عجیب و عجیب‌تر
» یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٥ :: مرگ بر ویروس
» چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٥ :: Salam
» پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٥ :: لینکهای هفته
» چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥ :: در شهر خبری نیست!
» سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٥ :: ...
» یکشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٥ :: غول کنکور!
» شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٥ :: ضیق وقت!
» شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥ :: شیمی و آتش نشانی
» پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٥ :: شعر نو
» چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٥ :: تمرکز روی مشکل یا روی راه‌حل!
» سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٥ :: سپیده‌دم اومد و وقت رفتن/حرفی نداریم ما برای گفتن...
» سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٥ :: بخش پايانی پرسشهای آزمون استخدام پيمانی آموزش و پرورش (تير ۸۵)
» جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥ :: پرسشهای اختصاصی آزمون استخدام پيمانی آموزش و پرورش (دوم تير ۸۵)
» جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥ :: پرسشهای عمومی آزمون استخدام پيمانی آموزش و پرورش (دوم تير ۸۵)
» چهارشنبه ٧ تیر ۱۳۸٥ :: آرزوی باغبان‏‎....‎
» پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥ :: بدون عنوان
» دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٥ :: به مناسبت سی‌امين سالگرد درگذشت علی شريعتی:
» دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٥ :: رابطه شخصیت با شکل خوابیدن (از وبلاگ دیگران)
» یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٥ :: دوسالگی shimi79.persianblog
» پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥ :: لینکهای هفته
» چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٥ :: شعــــر!
» دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٥ :: ایران چی کارش می‌کنه...
» شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥ :: رفیق بد، زغال خوب!
» پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٥ :: لینکهای هفته
» سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥ :: مسئولیت خطیر وبلاگ‌نویسی!
» پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٥ :: گله از بازدیدکنندگان بی‌مرام
» شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٥ :: شیمی عکاسی (بخش پایانی)
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٥ :: ایران اهدا
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥ :: جهت خالی نماندن عريضه
» جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: پژوهش!!
» پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: هفته خوابگاههای دانشجویی!! زکـــــی!
» چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: باز هم خالی بندی!
» دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: شیمی عکاسی (بخش۱)
» شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: زندگینامه اینشتین
» پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: Weblognevisi ba sms
» پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: رنگ مو
» دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: باز هم greese !
» جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: فردریش ککوله (۱۸۹۶-۱۸۲۹)
» چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: شعر و چند توضیح...
» سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ممنوع القلم
» دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: گروه خونی شما چیست؟
» یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: مشغله
» سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دریــا
» پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥ :: شیمی معدنی: بی‌مصرفترین گرایش شیمی
» چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٥ :: چرخ فلک
» دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٥ :: گریس و ساختار آن
» شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥ :: اندازه‌گیری وزن ماشین به کمک کاغذ A4
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥ :: از آلبرت
» سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٥ :: نگاه ا ب ر ا ه ی م ن ب و ی به روزمره‌ها
» شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥ :: چند جمله‌ای از بزرگان درباره پدیده شوم امتحان
» چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٥ :: شمع را با آب روشن کنید.
» یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٥ :: جــــــــــوک
» جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸٥ :: تیزاب سلطانی
» چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٥ :: خاطره
» یکشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٥ :: عطرها
» جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥ :: کدام‌یک ماهی پرورش می‌دهند؟
» پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥ :: هفت سین
» سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥ :: لوگوی عید نوروز
» سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥ :: حول حالنا الی احسن الحال
» دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤ :: ** ســاقیــــا آمدن عیــد مبــــارک بــادت **
» یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤ :: نوبهار
» پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤ :: لینکهای هفته
» چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٤ :: شکلک‌ها‌
» دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٤ :: از سایت روز آنلاین به قلم ابراهیم نبوی. همین!
» شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٤ :: Logo For Happy New Year: Nowrouz
» جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤ :: قابل توجه بازدیدکنندگان وبلاگ
» جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤ :: ول کن بینیم!!
» پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤ :: رونق یا صفا؟
» سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤ :: نشانه‌های اعتیاد به اینترنت
» یکشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٤ :: فقط با یک کلیک، نوروز را به خانه گوگل ببرید.
» شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤ :: نامه‌ای عاشقانه ولی تبلیغاتی
» پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤ :: لينکهای هفته
» چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤ :: جمله‌های قصار!
» سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤ :: املت!
» جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤ :: ضربه فرهنگی
» پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤ :: خدای مهربان
» پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤ :: آب و خاک
» چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤ :: پرسشهای اخلاقی
» دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٤ :: چهل سال بعد در چنین روزی مصادف با همین روز در دانشگاه اراک
» پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٤ :: لينکهای هفته
» چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٤ :: کسالت اجباری!
» سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٤ :: انا لله و انا اليه راجعون
» دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤ :: خشم!
» شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٤ :: مردیم از خوشی!
» چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٤ :: به مناسبت محرم
» سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٤ :: عکس‌هایتان را برای ما بفرستید.
» شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤ :: ما دیگه کشیدیم کنار!!!
» پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤ :: لينکهای هفته
» سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤ :: و اما دانشگاه از نگاه شیمیست
» دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤ :: یکی دیگر از استادها
» یکشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٤ :: اطلاعیه سازمان حوادث غیر مترقبه دانشگاه اراک
» شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤ :: از همه چیز
» جمعه ۳٠ دی ۱۳۸٤ :: درباره وبلاگ
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤ :: شهبانو
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤ :: رد گم‌کنی!
» دوشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٤ :: فرهنگ گل‌واژه‌های دانشجویی
» یکشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٤ :: چهل سال بعد در چنین روزی در دانشگاه اراک
» جمعه ٢۳ دی ۱۳۸٤ :: راه‌اندازی فوتوبلاگ
» پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤ :: شیمی در خانه (بخش دوم)
» سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٤ :: و اما مرد از دیدگاه شیمی
» شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤ :: !!!
» جمعه ۱٦ دی ۱۳۸٤ :: پل عابر پیاده و فرضیه انشتین!!!
» پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٤ :: کوانتوم
» چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤ :: شعر دلبرانه!
» جمعه ٩ دی ۱۳۸٤ :: مسائل روز از نگاه ا. نبوی
» پنجشنبه ۸ دی ۱۳۸٤ :: گلایه
» دوشنبه ٥ دی ۱۳۸٤ :: چهل سال بعد در چنین روزی مصادف با ۵ دی ماه ۱۴۲۴ ه.ش در دانشگاه اراک
» چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤ :: اطلاعیه
» سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٤ :: زنان از نظر علم شیمی و طرز تهیه
» چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٤ :: قالی سلیمان!
» شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤ :: مناظره استاد و دانشجو
» چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٤ :: همین‌جوری!
» سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٤ :: آموزش رانندگی در سه سوت!
» شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٤ :: زندگینامه
» جمعه ۱۱ آذر ۱۳۸٤ :: رویدادهای هفته
» چهارشنبه ٩ آذر ۱۳۸٤ :: ::چتر شدن و شب زنده‌داری پیشرفته::
» شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤ :: خاطره
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤ :: رویدادهای هفته
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤ :: تقدیر
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤ :: از رووووز آن‌لاین
» یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٤ :: پاس کردن درسهای سخت!
» چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٤ :: ای میل فارسی
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٤ :: گزارشی از یکی از جلسات اساتید و مسئولین گروه شیمی
» شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤ :: اين هم چند عکس از دانشگاه و دانشجو:
» جمعه ٢٠ آبان ۱۳۸٤ :: شیمی در خانه
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤ :: ما می‌توانیم.
» سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٤ :: آی قصه
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٤ :: سپاس
» سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٤ :: فرهنگنامه اصطلاحات دانشگاهی
» شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤ :: آنفلوآنزای‌مرغی در دانشگاه اراک
» جمعه ٦ آبان ۱۳۸٤ :: چهل سال بعد در چنین روزی مصادف با امروز
» چهارشنبه ٤ آبان ۱۳۸٤ :: اطلاعیه سرپرستی خوابگاه پردیس!
» سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۸٤ :: شناخت یا محبت؟
» شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٤ :: این هفته، از نگاه طنز سید ن.ب.و.ی
» جمعه ٢٩ مهر ۱۳۸٤ :: شعر New
» چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٤ :: چهل سال بعد در دانشگاه اراک
» یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٤ :: شب شعر
» جمعه ٢٢ مهر ۱۳۸٤ :: درد و دل
» پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٤ :: شیخ ما: ناصر خان فروغ الدعوه
» شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٤ :: ر.باباجانی همانندسازی شد!
» جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤ :: از روی نسخه تصحیح شده گلستان سعدی
» یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤ :: عمل اخلاق!
» یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤ :: پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اراک
» جمعه ۸ مهر ۱۳۸٤ :: وجه تسمیه
» پنجشنبه ٧ مهر ۱۳۸٤ :: کافی نت در ایران!
» پنجشنبه ٧ مهر ۱۳۸٤ :: ر.باباجانی
» جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤ :: اطلاعیه شرکت تعاونی دانشگاه اراک
» پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٤ :: سیب نیم خورده
» پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٤ :: با سه گروه همراهی!
» جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۸٤ :: هزار سال بعد در دانشگاه اراک!
» چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٤ :: امکانات!
» چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٤ :: آشنایی با اصول کلی انتخاب واحد
» چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٤ :: چند پیشنهاد
» دوشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٤ :: چهل سال بعد در دانشگاه اراک
» شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٤ :: نمونه ای از اعجاز قرآن
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤ :: پاسخ به الکترو نامه‌های شما
» دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٤ :: عکس نوشت
» شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٤ :: این هم انتقاد از خودمون ...!
» شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٤ :: مقدمه‌ای بر مبانی دو دره‌بازی
» پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤ :: داستان دانشجویی دانشگاهی!
» سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٤ :: بیانیه
» سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٤ :: ما جهان سومی هستیم ؟ نیستیم ؟
» دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٤ :: چهل سال بعد در دانشگاه اراک
» یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٤ :: پا توی کفش سایت دانشگاه اراک
» جمعه ٢۱ امرداد ۱۳۸٤ :: محبوبترین سایتهای جهان
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٤ :: ۱۰ قدم تا موفقیت
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٤ :: توجه کنید لطفا...
» دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٤ :: شعر طنز
» یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤ :: در محضر دکتر قمشه ای
» یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤ :: داستان
» یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤ :: زندگی را زندگی باید.
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳۸٤ :: قابل توجه بعضی‌ها
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳۸٤ :: واگذاری خانه به کارمندان و اساتید
» چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٤ :: گفتگو با یکی از مدال آوران المپیاد شیمی
» دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٤ :: از دانـشگاه اراک چــه خبر؟!
» یکشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٤ :: تعبیر خواب دانشجویی
» شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٤ :: چهل سال بعد در چنین روزی
» یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤ :: اهل درسم من
» شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤ :: ویژگیهای خانمهای دانشگاه اراک
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤ :: غم زدایی
» چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٤ :: المپیک 2008 در تهران!
» سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٤ :: چهل سال بعد در دانشگاه اراک
» شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤ :: سرافکندگی!
» شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤ :: جیش بوس لالا!
» جمعه ۱٧ تیر ۱۳۸٤ :: استاد ما از زیر ذره‌بین
» پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٤ :: در کلاسهای درس دانشگاه چه می‌گذرد؟
» دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٤ :: محض!
» جمعه ۱٠ تیر ۱۳۸٤ :: جعل شناسی
» چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤ :: چهل سال بعد در چنین روزی در دانشگاه اراک
» چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤ :: نکوهش شهرت‌طلبی
» چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤ :: او
» دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤ :: طرز گرفتن پول از خودپرداز
» یکشنبه ٥ تیر ۱۳۸٤ :: مناجات خوابگاهی
» شنبه ٤ تیر ۱۳۸٤ :: سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون استخدامی کارشناسی شیمی
» شنبه ٤ تیر ۱۳۸٤ :: رابطه موبایل و فساد
» جمعه ۳ تیر ۱۳۸٤ :: تنوع!
» سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤ :: شاهکار آی تی
» دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٤ :: اندر احوالات شیخ ما
» دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٤ :: برندگان نوبل شیمی
» یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٤ :: فقط برای خنده
» پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٤ :: مردی از همدان
» دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٤ :: نابغه‌ای دیگر در دانشگاه اراک پیدا شد!
» شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٤ :: زنگ تفریح
» جمعه ٢٠ خرداد ۱۳۸٤ :: زندگی‌نامه یکی از شگفتی‌های جهان
» جمعه ٢٠ خرداد ۱۳۸٤ :: چهل سال بعد در دانشگاه اراک
» پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٤ :: جام جهانی
» چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۳ :: الکی!
» دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۳ :: پـنــد
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۳ :: ساختمان جدید دانشگاه اراک
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۳ :: زندگی ما
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۳ :: خارج از دانشگاه
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۳ :: داستانچی
» سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۳ :: فراخوان
» دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۳ :: بیانیه تناردیه و تئودور
» شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۳ :: در محضر سعدی
» جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۳ :: اندر بدبختی ما
» جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۳ :: اولین یادداشت